Hệ thống quản lý ISO/IEC 17025:2005

Một trong các dịch vụ do Trung tâm RentATool thuộc công ty Minh Anh cung cấp đó là dịch vụ kiểm tra áp suất (kiểm tra rò rỉ) đối với các loại van và hệ thống đường ống. Để đáp ứng yêu cầu về việc cấp chứng nhận đối với loại hình dịch vụ thử nghiệm, hiệu chuẩn thiết bị, TT RentATool đã xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý ISO/IEC 17025:2005 từ tháng 03/2015. Sau quá trình áp dụng và cải tiến, tháng 11/2015 HTQL đã được BoA đánh giá và chứng nhận đạt chuẩn với kết quả là PTN được cấp giấy chứng nhận Vilas số 844.

Một số lý do làm căn cứ để TT RentATool áp dụng ISO/IEC 17025:2005 (chuẩn VILAS).

Việt Nam gia nhận từng bước gia nhập các tổ chức thương mại quốc tế,… thực hiện chuyển đổi nền kinh tế theo hướng mở cửa, hội nhập đã giúp nền kinh tế Việt Nam phát triển mạnh mẽ. Được chơi trong sân chơi lớn đồng nghĩa sẽ có cơ hội thắng lớn, tuy nhiên nếu không “lớn”, “mạnh” thì cũng không thu được nhiều mà thậm chí bị “tổn thất lớn”. Một trong những yêu cầu của sân chơi quốc tế là Việt Nam phải nắm chắc, đáp ứng được các luật định, công ước, hiệp ước đã được đặt ra.

Trong lĩnh vực thử nghiệm, hiệu chuẩn thì yêu cầu của Quốc tế đó là kết quả công bố thử nghiệm, hiệu chuẩn phải kèm theo “Một chứng nhận, chứng thư được chấp nhận toàn cầu”. Điều này đồng nghĩa kết quả thử nghiệm, hiệu chuẩn phải xuất phát từ các phòng thử nghiệm hiệu chuẩn được quyền cấp “chứng nhận, chứng thư được chấp nhận toàn cầu”. Đây cũng là ý nghĩa thể hiện vai trò của hoạt động công nhận trong việc giảm thiểu các hàng rào kĩ thuật trong thương mại; tránh việc thử nghiệm/chứng nhận lặp lại, tiết kiệm thời gian và chi phí; xác lập uy tín của các phòng thử nghiệm /hiệu chuẩn đối với các khách hàng của họ (bao gồm cả các khách hàng trực tiếp và khách hàng gián tiếp).

Một phòng thí nghiệm (PTN) được Quốc tế công nhận về năng lực sẽ có được nhiều cơ hội tăng doanh thu. Việc phấn đấu trở thành PTN được công nhận là một xu hướng tất yếu đối với các PTN nói chung và đối với các PTN ở Việt Nam nói riêng, khi mà nền kinh tế thế giới đang “toàn cầu hoá” ngày càng mạnh mẽ.

Căn cứ để một phòng thí nghiệm được Quốc tế công nhận về năng lực là phòng thí nghiệm đó phải được một tổ chức công nhận (như là VILAS) công nhận phòng thí nghiệm đó phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025:2005.

Mặt khác, việc áp dụng tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 sẽ giúp phòng thí nghiệm có cơ hội tập trung mọi nguồn lực để nâng cao năng lực, khẳng định độ tin cậy đối với kết quả các phép đo/thử/hiệu chuẩn.

Như vậy, một phòng thí nghiệm muốn tồn tại và phát triển trong tương lai, thì việc được công nhận phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025:2005 là một yêu cầu bắt buộc, cho dù đó là phòng thí nghiệm của một Doanh nghiệp tư nhân hay là phòng thí nghiệm của một tập đoàn đa quốc gia lâu đời trên thế giới.